Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Projekty > MAP II – Místní akční plán II

MAP II – Místní akční plán II

Navazuje na projekt Místní akční plán a umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci, evaluaci a monitoringu MAP. Podporuje vytvořená partnerství, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u zapojených partnerů. Současně při realizací těchto aktivit je podpořeno i strategické plánování ve školách s provazbou na místní akční plán.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách s podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Nástrojem je společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Realizace MAP II


Hlučínsko východ
Hlučínsko západ

Rezervační systém

Dokumenty a informace
Výstupy a plánování
Kontakty

Vlastivěda Hlučínska


Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111
Výše podpory: 11 799 631,20 Kč
Výstup projektu: MAP II – aktualizace strategických dokumentů a implementace akčního plánu MAP I

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123
Výše podpory: 10 579 825,20 Kč
Výstup projektu: aktualizace strategických dokumentů a implementace akčního plánu MAP I

Projekt je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

MAP II také na Facebooku: