Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: MAS Hlučínsko > Co je to MAS Hlučínsko?

MAS Hlučínsko

Místní akční skupina Hlučínsko vznikla 27. října 2006 jako občanské sdružení, u jehož zrodu stály dva svazky obcí – Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko a Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko západ, které sdružují 29 obcí, podnikatelské a nepodnikatelské subjekty na území Hlučínska. Impulsem založení byla dotační zemědělská politika Evropské Unie pro trvale udržitelný rozvoj venkova.

Region Hlučínsko, na jehož území MAS Hlučínsko působí, má za sebou pohnutou historii. Prostírá se na severovýchodě naší republiky, v sousedství Polska, na historickém území Slezska. Celá desetiletí tvořila řeka Opava, protékající městem Opavou, přirozenou hranici, která oddělovala tuto část území od ostatního. Vždyť dodnes se traduje, kdo žije před řekou je „císarák" a kdo za řekou je „prajzák". A proč toto rozdělení? V minulých dobách bylo Hlučínsko střídavě součástí Rakouska, Pruska, Německa, Československa a opět Německa. Všechny tyto historické etapy způsobily vzácnou semknutost obyvatelstva a vznik jedinečného nářečí. Lidé se naučili spoléhat především sami na sebe a typickou vlastností je pracovitost. V regionu za obyvatele mluví jejich práce. Všechny návštěvníky i náhodně projíždějící turisty překvapí čistota obcí, úhlednost a především skromnost místních lidí. Vždyť zde nenajdete rozbitý plot, neupravený dům nebo chodník, kterým prorůstá tráva.

Celý mikroregion byl v minulosti součástí dnešního polského okresu Racibórz a tato skutečnost naučila žít  dva národy ve vzácné symbióze. Silně rozvinuté zemědělství v řepařské oblasti zaměstnávalo převážnou část místního obyvatelstva na obou části hranic. Dnes zaměstnanost na českém území v tomto oboru poklesla, ale české subjekty rozšiřují spolupráci s polskými, kde je zemědělství stále silné odvětví.

Centrem regionu je půvabné město Hlučín, které se  vymanilo ze stínu Ostravy a Opavy a dnes zažívá nebývalý rozkvět. Vodní areál na katastru města objevuje stále více návštěvníků a malá členitost celého mikroregionu umožňuje budování cyklostezek. Příměstská rekreační turistika je velkou devizou do budoucnosti. Každý turista si vybere podle svého gusta—milovníci military historie mohou navštívit vojenské  památky, historičtí fandové potkají v každé obci je zajímavý kostelík nebo zámek. Ani sportovci nepřijdou zkrátka—za všechny sportoviště jmenujme známý hřebčín Albertovec. A kulturní tradice se na Hlučínsku udržují celá desetiletí a návštěva „karmaše" může být příjemně stráveným dnem.

Společná historická, kulturní a sociální jednota spojila členy Místní akční skupiny Hlučínsko a zájem nejenom členů, ale všech obyvatel v mikroregionu o zvýšení životní úrovně, pracovních příležitostí a celkového rozvoje je velkým příslibem pro vlastní činnost MAS Hlučínsko. Modernizace zemědělství, investice do vzdělanosti, sociální oblasti, ale především rozvoj cestovního ruchu – to jsou cesty, kterými se naše Místní Akční Skupina chce ubírat.

Tož přiječče!