Vyhlášeny výzvy IROP
Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Aktuálně > Aktuality > 2018 > Podporujeme rozvoj sociálních služeb v regionu

Podporujeme rozvoj sociálních služeb v regionu

Místní akční skupina Hlučínsko z.s. podporuje všestranný rozvoj regionu Hlučínsko. Mezi znaky rozvoje patří nejen snižování nezaměstnanosti nebo třeba rozvoj podnikání, ale také nabídka sociálních služeb.

Jejich dostupnost pro občany ve venkovských oblastech není tak snadná jako ve velkých městech. Proto jsme rádi, že se naše MAS může dotačně podílet na rozšiřování a zkvalitňování nabídky sociálních služeb na Hlučínsku.

Díky dotaci z Operačního programu zaměstnanost Evropského sociálního fondu jsme mohli podpořit vznik pobočky Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na ul. Hluboká v Hlučíně. Provozovatelem je Centrum sociálních služeb Ostrava a cílem služby je nabízet pomoc rodinám s dětmi, které se dostaly do tíživé sociální situace. Konkrétně se jedná o podporu při péči o děti a domácnost, pomoc při zajištění lékařské péče pro všechny členy rodiny, podporu při řešení dluhů a v oblasti rodiného rozpočtu obecně. Součástí služby je také podpora při hledání vhodného bydlení či zaměstnání a podpora rodičovských dovedností. Velmi důležitá je rovněž pomoc při řešení konfliktů mezi rodiči, při nichž jsou ohroženy děti těchto rodičů.

Slavnostní otevření hlučínské pobočky Sociálně aktivizační služby proběhlo 2. února 2018. Nechybělo ani symbolické přestřižení pásky, kterého se ujal ředitel Centra sociálních služeb Ing. Jiří Drastík s pomocí vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Hlučíně Ing. Lenky Petermannové a Mgr. Bc. Lukáše Volného, který zastupoval naši MAS. Slavnostní události se zúčastnila rovněž ředitelka Dětské rehabilitace Hlučín Mgr. Radmila Löwová, v jejíž budově nová služba sídlí, vedoucí pobočky a další zaměstnankyně Centra sociálních služeb. Celá akce proběhla ve velmi přátelské a neformální atmosféře. Na všech stranách byla jasně patrná snaha o další spolupráci a zájem na tom, aby se i těm lidem na Hlučínsku, kteří prožívají svá trápení, žilo zase o něco lépe.

Mgr. Lukáš Volný,
projektový manažer Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.

 

 

Zpráva v PDF formátu