Vyhlášeny výzvy IROP a SZP
Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Aktuálně > Aktuality > 2014 > Prezentace ASZ

Prezentace ASZ

Prezentace ASZ ze semináře Sociální začleňování v CLLD s ohledem na synergie OP v ESIF 2014 -2020

Prezentaci si můžete prohlédnout zde.