MAS Hlučínsko

Od pruské minulosti
k evropské budoucnosti

Od pruské minulosti k evropské budoucnosti

Místní akční skupina Hlučínsko

vznikla 27. října 2006 jako občanské sdružení, u jehož zrodu stály dva svazky obcí - Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko a Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko západ, které sdružují 29 obcí, podnikatelské a nepodnikatelské subjekty na území Hlučínska. Impulsem založení byla dotační zemědělská politika Evropské Unie pro trvale udržitelný rozvoj venkova.

Přečíst více

Mapa území

Mapa území