Z nařízení vlády MAS Hlučínsko ruší své nadcházející akce. Jejich seznam najdete zde.

MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Dokumenty > Základní dokumenty

Základní dokumenty

Archív

CLLD – tvorba, plánování, připomínky
Etické kodexy
Výroční zprávy o činnosti a hospodaření