Zapojte se do fotografické soutěže Stromy na Hlučínsku. Více informací zde.

MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Dokumenty > Základní dokumenty

Základní dokumenty

Archív

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Hlučínsko z. s. na odbobí 2014 – 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Hlučínsko z. s. na odbobí 2014 – 2020 (SCLLD) – schválený dokument

CLLD – tvorba, plánování, připomínky
Etické kodexy
Výroční zprávy o činnosti a hospodaření