Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Aktuálně > Aktuality > 2017 > Info pro žadatele Výzvy MAS č. 4 z IROP

Info pro žadatele Výzvy MAS č. 4 z IROP

V rámci výzvy č. 62 ŘO IROP – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD byly nově zveřejněny vzory těchto dokumentů: Čestné prohlášení o souladu s ETHOSProhlášení o příjmech a čestné prohlášení o vlastnictví, nájmu nemovitosti."

Vzory obou uvedených dokumentů naleznete na webové adrese
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD