Byla vyhlášená výzva OPTAK

Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Aktuálně > Aktuality > 2016 > Informace o zahájení projektů MAP

Informace o zahájení projektů MAP

Od ledna 2016 zahájila Místní akční skupina Hlučínsko z.s. realizaci místních akčních plánů pro ORP Hlučínsko a ORP Kravaře + 5 obcí z ORP Opava (Hněvošice, Chlebičov, Oldřišov, Velké Hoštice, Služovice).

Projekty:

​​Projekty Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ a Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnují oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Cílem obou projektů je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. K dílčím cílům projektů patří zejména dohoda na prioritách ve vzdělávání v regionu, nalezení funkčního způsobu spolupráce a sestavení akčního plánu.

V rámci rozvoje partnerství a regionální spolupráce dochází ke společnému: informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb v oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Tento projekt je financován z prostředků EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.